Ciekawe

Ograniczenie praw rodzicielskich

W momencie przyjścia na świat dziecka każdy z rodziców nabywa prawa rodzicielskie. Do momentu uzyskania przez potomka pełnoletniości jego rodzice muszą dbać o jego rozwój, zapewniać mu odpowiednie warunki do wzrostu i nauki, zapewniać środki materialne, troszczyć się o jego zdrowie… Nierzadko zdarza się jednak, że na wniosek jednego z rodziców lub z urzędu władza rodzicielska jednej osoby zostaje ograniczona. Co to oznacza?

Ograniczenie praw przy rozwodzie

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej najczęściej dochodzi wtedy, kiedy żyjący ze sobą dotychczas partnerzy decydują się rozstać. W tym momencie sąd wskazuje rodzica „wiodącego”, któremu powierza opiekę nad dzieckiem na co dzień. Co ważne, ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza zakazu kontaktów z potomkiem (rodzaj i częstotliwość kontaktów również ustala sąd, uwzględniając wolę rodziców). Ważne decyzje dotyczące życia dziecka (edukacji, zdrowia i tym podobnych) muszą być podjęte przez obu rodziców. Samodzielne stanowienie o dziecku jedynie przez rodzica wiodącego  i postępowanie wbrew woli byłego partnera jest niezgodne z prawem.

Ograniczenie praw z urzędu

Do ograniczenia praw rodzicielskich może dość również z urzędu lub na wniosek każdej osoby, która poświadczy przed sądem, że dziecko jest zaniedbywane i krzywdzone (niedożywione, jest ofiarą agresji). Mając na względzie dobro małoletniego, sąd może nałożyć na rodziców obowiązek udania się do specjalistycznych placówek świadczących rodzinie pomoc, zajmujących się terapią rodzinną lub poradnictwem. W określonych przypadkach sąd może zadecydować o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Więcej praktycznych informacji znajdziesz na stronie adwokat-katowice.info.pl.

 

 

https://4-bet.com.pl Salon w stylu francuskim https://defendingwisconsin.org